Kasko Primi Hesaplama

Azımsanmayacak ücretler ödenip alınan araçlar hergün karayollarında, otoparklarda, evlerin önlerinde birçok riskle karşı karşıya bulunmakta ve bu risklere karşı aracını sigorta ettiren araç sahipleri kasko şirketleri tarafından kendilerine verilen kasko primi hesaplama rakamlarına esas ücretleri ödemektedir. Araç kasko süresi 1 yıl olmakta ve araç sahibi 1 yıl için prim ödemektedir. Ödenen kasko primi hesaplamaları kasko paketinde bulunan risklere göre belirlenmektedir. Standart kasko paketinin kasko primi hesaplamasından çıkan ödeme rakamları daha az iken full kasko paketi prim ödemeleri daha yüksek olmaktadır. Standart kasko paketleri aracın uğrayabileceği çarpma, çarpılma, devrilme, düşme, yanma, çalınma, çalınmaya teşebbüsü karşılamaktadır. Full kasko kapsamında ise çarpma, çarpılma, devrilme, düşme, yanma, çalınma, çalınmaya teşebbüs, deprem, sel, su baskınında meydana gelebilecek zararlar, terör sonucu oluşacak zararlar, aracın çekilmesi sırasında meydana gelebilecek zararlar, gelir kaybından doğan zararlar da bulunmaktadır. Kasko primi hesaplama yapıldıktan sonra aracını kasko yaptırmak isteyen araç sahibi ödeme gücüne göre fiyatları uygun bulduğu takdirde araç kasko şirketinin hazırlamış olduğu kasko sigorta poliçelerini imzalayarak prim ödemelerine başlamaktadır.

Kasko Değeri Hesaplama

Kasko Fiyatları Firma Türkiye 2021 Trafik Sigortası Fiyatları